MAMY WOLNE MIEJSCA

NA BEZPŁATNE EDUKACYJNE WYJAZDY ZAGRANICZNE DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ!

„Chorzy i Zdrowiejący, Opiekun i Profesjonalista”

Zapraszamy do udziału w w intensywnych warsztatach pod hasłem „Chorzy i Zdrowiejący, Opiekun i Profesjonalista”, które odbędą się w dniu 24-25 czerwca w Jeleniej Górze (godz. 10-17)

Konkurs na prace plastyczne i literackie dotyczące zdrowia psychicznego pt. „Szalona Jelenia Góra”

Zapraszamy mieszkańców Jeleniej Góry do udziału w konkursie na prace plastyczne i literackie dotyczące zdrowia psychicznego pt. „Szalona Jelenia Góra”

Bezpłatne wyjazdy edukacyjne do krajów Unii Europejskiej

Jeżeli jesteś urzędnikiem/czką, przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej, związku zawodowego lub organizacji pracodawców, pracownikiem komunalnym, – możesz skorzystać z naszej oferty. Chcesz sprawdzić jak działają organizacje i instytucje w Unii Europejskiej zajmujące się politykami publicznymi? Jak są one tworzone i realizowane w innych krajach członkowskich UE? Zamierzasz te doświadczenia przenieść na swoje stanowisko pracy? Dołącz do projektu i wyjedź na bezpłatne 5-dniowe wizyty zagraniczne.

Stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie trybu powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo, Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Chcieliśmy przedstawić stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie trybu powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Informacja na temat działalności Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części dot. pokrzywdzonych

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konkursie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, który zostanie ogłoszony z końcem października br.

VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

"Spółdzielczość socjalna 2020 – perspektywy rozwojowe" to hasło przewodnie VI już Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej. Już w listopadzie ponad spółdzielców spotka się, by rozmawiać o przyszłości, ale i teraźniejszości ich przedsiębiorstw społecznych.

Rusza czwarta edycja konkursu Dolnośląski Przedsiębiorca Roku 2014!

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do składania nominacji w Konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2014”. Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi. Zgłoszenia można przesyłać do 3 listopada 2014.

ZOSTAŁO KILKA WOLNYCH MIEJSC

NA BEZPŁATNE EDUKACYJNE WYJAZDY ZAGRANICZNE DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ!

pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania 2/PPEJ/2016/RCWIP

Zgodnie z z zapisami zapytania ofertowego nr 2/PPEJ/2016/RCWIP, poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi dotyczące wyżej wymienionego zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PPEJ/2016/RCWIP

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych w ramach projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Nr postępowania: 2/PPEJ/2016/RCWIP 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Ul. Grabiszyńska 89 53-503 Wrocław NIP: 886-254-18-96 zwany dalej Zamawiającym

Uwaga!- przedłużenie terminu składania ofert-do dnia 28.07.2016-Rozeznanie cenowe ubezpieczenie NNW/OC grupowe/otwarte

W związku z realizacją przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na następujące usługi - koszt ubezpieczenia OC/NNW dla 141 uczestników projektu- wyjazdy zagraniczne Odpowiedzi prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: politykipubliczne@rcwip.pl do dnia 28 lipca 2016r. do godz.15.00

oferta OWES

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław

MAMY WOLNE MIEJSCA

NA BEZPŁATNE EDUKACYJNE WYJAZDY ZAGRANICZNE DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ!

Bezpłatne wyjazdy edukacyjne do krajów Unii Europejskiej

Jeżeli jesteś urzędnikiem/czką, przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej, związku zawodowego lub organizacji pracodawców, pracownikiem komunalnym, – możesz skorzystać z naszej oferty. Chcesz sprawdzić jak działają organizacje i instytucje w Unii Europejskiej zajmujące się politykami publicznymi? Jak są one tworzone i realizowane w innych krajach członkowskich UE? Zamierzasz te doświadczenia przenieść na swoje stanowisko pracy? Dołącz do projektu i wyjedź na bezpłatne 5-dniowe wizyty zagraniczne.

UWAGA!Poszukiwani specjaliści z organizacji i instytucji na wyjazdy zagraniczne!

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok), Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.

Podmioty Ekonomii Społecznej przejdź